Ledová maska

Autor:   Jakub     9.února Aerial
   3     10     1
Hříčka přírody při poletu nad lomem.